Predstavitev društva

STAREJŠI ZA STAREJŠE

Vsi starejši v Sloveniji si želijo preživeti starost doma, v svojih lastnih
gospodinjstvih. Odhod v dom za starejše je za večino izhod v sili, ko starejšemu doma ni več mogoče zagotavljati dovolj pomoči.

 • Cilji projekta so:
 • spoznati potrebe starejših, ki živijo doma
 • poiskati tiste, ki ne znajo, ne morejo ali nočejo poiskati pomoči
 • vzpostaviti trajen stik z obstoječimi javnimi službami in nevladnimi organizacijami (RKS, Karitas) in jim, če se obiskani strinjajo, posredovati podatke o njihovih potrebah
 • organizirati prostovoljsko pomoč (servisna dejavnost, delavnice, obiskovanje osamljenih)
 • seznanjati lokalno skupnost o kakovosti življenja in potrebah starejših, ki živijo doma ter
 • vzpostaviti nadzor civilne družbe nad delom vseh, ki se ukvarjajo s pomočjo na domu

PROSTOVOLJCI

Komu je namenjen PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Kako deluje PROSTOFER?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.

Zakaj PROSTOFER?

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:

 • večjo mobilnost,
 • večjo socialno vključenost,
 • medsebojno povezovanje,
 • medsebojno pomoč,
 • boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,
 • čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

ŠPORT

 • balinanje
 • kolesarjenje
 • smučarski tek
 • veleslalom
 • namizni tenis