Društvene dejavnosti

PREDLOGI ZA IZLETE, POHODE IN SREČANJA ZA LETO 2024

JANUAR                               ni predvideno   

FEBRUAR            

krajši pohod okrog Žirov – Irena Bogataj

MAREC

pohod Šebrejle – Jana Šubic

10. 3. 2024 ZBOR ČLANOV – Sklednik, nedelja ob 13h

APRIL

11. 4. izlet Varaždin, oljarna, ormoški grad – Ada Uršič

pohod Kojca (Cerkno) – Marjan Oblak

pohod Pekel pri Borovnici – Marjan Oblak

MAJ

pohod Boč (Plešivec) – Jana Šubic

16.5. izlet lepote in dobrote kraške pokrajine – Ada Uršič

JUNIJ                    

pohod Oražnova koča (Bohinjska Bistrica) – Janez Kosmač

pohod Sorška, Ratitivec (zaključek v koči) – Janez Kosmač

13.6. izlet ogled Beljaka, beljaška alpska cesta – Ada Uršič

JULIJ

pohod Tolsti vrh, Kriška gora – Marjan Oblak

meddruštveno srečanje      

13.7 do 20.7. letovanje Vodice hotel Punta 4 – RELAX in DU

izlet v neznano – Marijan Dolenec

AVGUST

pohod Peč (tromeja) – Marjan Oblak

SEPTEMBER       

pohod v neznano – Jana Šubic

19.9. izlet Puchov muzej, Ptuj in ptujski rovi – Ada Uršič

OKTOBER

pohod Slemenova špica – Marjan Oblak

pohod Cimpernik – Marjan Oblak

NOVEMBER

izlet martinovanje             

DECEMBER                         

Izlet Adventni Zagreb