Categories
Brez kategorije

Zagotovljena vdovska pokojnina

Po noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) se bo  nekaterim vdovam in vdovcem, ki so oziroma bodo upravičeni do lastne kot tudi vdovske pokojnine, priznala in odmerila zagotovljena vdovska pokojnina. Vdove in vdovci, ki  bodo upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine in že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine, morajo do 31. decembra 2024 vložiti vlogo.

Zagotovljena vdovska pokojnina se odmeri vdovi ali vdovcu, ki uveljavlja ali je uveljavil pravico do pokojnine in izpolnjuje tako pogoje za pridobitev pravice do vdovske kot tudi pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Vdovam oz. vdovcem, ki izpolnjujejo pogoje, se zagotavlja pokojnina v višini seštevka njihove starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, a največ do višine zagotovljene pokojnine. Višina zagotovljene pokojnine bo od 1. januarja 2024 dalje, ob upoštevanju delne redne uskladitve v januarju 2024 v višini 8,2 odstotka, znašala 744,15 EUR na mesec. Ob upoštevanju februarske uskladitve pa se bo zagotovljena pokojnina s 1. januarjem 2024 še povečala, kar pa bo znano v drugi polovici februarja 2024.

Vdove oziroma vdovci, ki že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine in bodo upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine, morajo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine, na zavod vložiti vlogo. Vlogo lahko vložijo do konca prihodnjega leta, to je do 31. decembra 2024, pri čemer bo zagotovljena vdovska pokojnina vdovi ali vdovcu, če bodo pogoji izpolnjeni, pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Zahtevo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine lahko vložijo:

  • vdove ali vdovci, ki so že uživalci vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine, in na dan uveljavitve novele izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine;
  • vdove ali vdovci, ki so že uživalci starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, in na dan uveljavitve novele izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine;
  • vdove ali vdovci, ki jim je bila pred letom 2012 na podlagi Zakona o varstvenem dodatku, ki je veljal do 31. 12. 2011, vdovska pokojnina zagotovljena najmanj v višini mejnega zneska skladno z navedenim zakonom.

Posebne vloge ne rabijo vlagati vdove ali vdovci, ki bodo zahtevo za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine šele vložili oziroma zavod do 1. januarja 2024 o njihovi zahtevi še ni odločil. Zavod bo namreč ob odločanju o višini vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine po uradni dolžnosti preverjal upravičenost do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine. 

Vdova ali vdovec, ki prejema pokojnino iz tujine, bo moral o tem predložiti dokazilo. 

Zavod je za namen uveljavljanja pravice do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine pripravil vlogo »Zahteva za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine po ZPIZ-2N«, ki je dostopna na spletni strani zavoda. Vlogo lahko stranke vložijo digitalno in si s tem prihranijo pot, čas in stroške, lahko pa vložijo vlogo na papirnem obrazcu, ki je prav tako na voljo na spletni strani zavoda.

https://www.zpiz.si/content2019/obrazci-arhiv

https://www.zpiz.si/cms/content2019/obrazci

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja